mang-fpt
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super45 45 Mbps 200.000
Super60 60 Mbps 255.000
Super80 80 Mbps 320.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 330.000vnđ
HOT Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng thứ 7
HOT Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng 13,14
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT 2 BĂNG TẦN + HD BOX 4K
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super25 + IPTV 25 Mbps 215.000
Super45 + IPTV 45 Mbps 235.000
Super60 + IPTV 60 Mbps 305.000
Super80 + IPTV 80 Mbps 370.000
Trả sau từng tháng, phí vật tư triển khai 550.000
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng thứ 7
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng 13 14
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
SUPER100 100Mbps 490.000
SUPER200 200Mbps 545.000
SUPER300 300Mbps 1.410.000
SUPER400 400Mbps 8.125.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 500.000vnđ
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng thứ 13
Trả trước 24 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 2 cước tháng thứ 13, 14
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn

Giá khuyến mãi FPT Play Box

Tính năng FPT Camera xem trên tivi